Üye Ağlar ve Platformlar

2014 yılında Çocuk Ceza evleri Kapatılsın Girişimine üye olduk.

cocuk_cezaevleri_neden_kapatilmali_h7361

Çocukların karanlıklara hapsedilmesi yerine sosyal rehabilitasyon merkezleri ve psiko-sosyal destekler ile korunması, çocukların suç vb. eylemlerden kaçınması için akran danışmanlığı merkezleri, çocuk kütüphaneleri, çocuk atölye ve merkezleri aracılığıyla suça sürüklenen çocuklar için sosyal politikalar oluşturulması gerektiğini savunuyoruz.