Katılımlarımız

2019 Yılında Katıldığımız Programlar

 • Kahramanmaraş Yerel Demokrasi Masası Platformu Aday-STK Buluşması için Rapor Hazırlıkları Toplantısı 24 Ocak
 • Kahramanmaraş Yerel Demokrasi Masası Platformu Aday-STK Buluşması için Rapor Hazırlıkları Toplantısı 2 Şubat
 • Kahramanmaraş Yerel Demokrasi Masası Platformu Aday-STK Buluşması için Rapor Hazırlıkları Toplantısı 9 Şubat
 • Milletvekili – STK Buluşması Kahramanmaraş Madde Bağımlılığı Mücadele Derneği Ofisi 12 Şubat
 • AB Sivil Düşün Programı Hak Temelli Ekinlik Yönetimi Eğitimi 21 Şubat – Ankara
 • STGM Dijital İletişim ve Sosyal Medya Eğitimi, 6-8 Mart Adana
 • Denge ve Denetleme Ağı Demokrasi Masası 9 Mart Adana
 • STGM Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi, 20-22 Mart Ankara
 • Denge ve Denetleme Ağı Eğitmen Eğitimi 3-4-5 Mayıs Ankara
 • Denge ve Denetleme Ağı Yerel Yönetimler Strateji Toplantısı 26 Mayıs Ankara
 • ORSAM ( Orta Doğu Araştırmalar Merkezi) STK Eğitim Semineri, 3-4 Ağustos Ankara
 • Denge ve Denetleme Ağı II. Olağan Genel Kurulu, 21-22 Eylül 2019 Ankara
 • Denge Denetleme Eğitimi kapsamında Denge Denetleme Kutu Oyunu Atölyesi, 8 Aralık 2019 Kahramanmaraş

2018 Yılında Katıldığımız Programlar

 • Boğaziçi Avrupa Siyaset Okulu Kış Programı İstanbul
 • Toplumsal Barış Ağı “Toplumsal Barış Ağı Genişletilmiş Bölge Toplantısı” Diyarbakır
 • GoFor Yuvarlak Masa Toplantısı Ankara
 • TOG Kahramanmaraş Gençlik Buluşması Genç Hafta Etkinliği Kahramanmaraş
 • Denge ve Denetleme Ağı Yerel Yapılanma Toplantısı Ankara
 • Kahramanmaraş Yerel Sivil Toplum Buluşması
 • Denge ve Denetleme Ağı İl Koordinatörleri Kapasite Geliştirme Eğitimi Ankara
 • Kahramanmaraş Yerel Demokrasi Masası Platformu Danışma Toplantısı
 • DDA Yerel Saha Ziyareti Kahramanmaraş
 • AB Sivil Düşün Programı Tanıtım ve Destekler E-Toplantısı
 • Kahramanmaraş’ta Proje Döngüsü Yönetimi ve Proje Hazırlama Eğitimi düzenledik.

2017 Yılında Katıldığımız Programlar

 • DDA 1 Türkiye Hayali Kolaylaştırıcılık Eğitimi İstanbul
 • DDA İl Koordinatörleri Toplantısı Ankara
 • DDA 1 Türkiye Hayali Reform Alanları Değerlendirme Toplantısı Ankara
 • Toplumsal Barış Ağı “Toplumsal Barış Süreçlerinde Sivil Toplumun Rolü” Paneli, Mersin
 • 1 Türkiye Hayali Promosyon Toplantısı Ankara

2016 Yılında Katıldığımız Programlar

 • DDA Reform Çalışma Grupları Buluşması İstanbul
 • Anayasa Reform Grubu Buluşması İstanbul
 • Anayasa Reform Grubu Buluşması İstanbul
 • AB Sivil Düşün Danışma Kurulu Toplantısı Ankara
 • DDA Yerel Görüş Alma Toplantı Adana
 • Denge ve Denetleme Ağı 1 Türkiye Hayali Moderatör ve Organizatör Eğitimi İstanbul

2015 Yılında Katıldığımız Programlar
– AB Sivil Düşün Yerel Yönlendirme Toplantısı Adana
– DDA Bileşen Eğitimi Toplantısı Ankara
– DDA Seçim Kampanyası Finansman Raporu Ziyaretleri Ankara

2014 Yılında Katıldığımız Programlar
– STGM – TACSO Sosyal Medya ve İletişim Atölyesi Adana
– STGM Yerel Katılımın Güçlendirilmesi Eğitimi- Saha Ziyareti Bursa, Ankara
– Ermenistan Gençlik Değişimi Eğitim Kursu
– Sivil Düşün I. Danışma Kurulu Toplantısı Ankara
– Sivil Sesler Buluşması Ankara
– Erasmus Plus Proje Döngüsü Toplantısı Adana
– Doğal Yaşam Derneği , ‘Değişim Zamanı’ Çalıştayı Ankara
– STGM XII. Danışma Kurulu Ankara

2013 Yılında Katıldığımız Programlar
– Ulusal Ajans Sürdürülebilir Gönüllülük Eğitimi Ankara
– Ulusal Ajans Proje Öncesi Hazırlık Eğitimi Ankara
– Gap Genç Festivali – Adıyaman
– Romanya’da Go Fresh Projesi Ön Hazırlık Toplantısı Botoşani
– STGM Yerel Katılımın Güçlendirilmesi Eğitimi Ankara
– Romanya Go Fresh Projesi Botoşani
– Gençlik Demokrasi Eğitimi (Eylem 1.3 Projesi, Mersin)
– GSB Proje Yazma Yönetimi Eğitimi Adana
– STGM Toplumsal Cinsiyet Semineri Mersin

Not: Yukarıdaki programlara grup temsilcilerimiz, gönüllülerimiz ve üyelerimiz katılmış ve bazı eğitim vb. etkinlikler tarafımızdan düzenlenmiştir.